W 2014 roku Muzeum Archeologiczne w Poznaniu świętuje 100 rocznicę rozpoczęcia profesjonalnej kariery naukowej przez profesora Józefa Kostrzewskiego – jednego z najwybitniejszych polskich archeologów, współzałożyciela Uniwersytetu Poznańskiego i znakomitego muzealnika. Dla upamiętnienia tego wydarzenia, rok 2014 ogłoszono rokiem Józefa Kostrzewskiego i przewidziano z tej okazji cykl imprez o charakterze naukowym i edukacyjnym, przybliżających szerszemu gronu odbiorców sylwetkę tego wybitnego uczonego. Inauguracja obchodów jubileuszu miała miejsce 28 maja w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu podczas otwarcia wystawy pt. „Nie tylko Biskupin. Józef Kostrzewski oczami współczesnych” i zorganizowanej w tym dniu konferencji pt. „Józef Kostrzewski – człowiek i dzieło”.

Jednym z wydarzeń towarzyszących obchodom rocznicy jest konkurs fotograficzny zatytułowany „Śladami Józefa Kostrzewskiego”, do uczestnictwa w którym chcielibyśmy zaprosić uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Głównym celem konkursu jest zaangażowanie dzieci i młodzieży w poznanie miejsc i obiektów związanych z życiem i działalnością Józefa Kostrzewskiego oraz ich dokumentalna i artystyczna rejestracja dokonana okiem młodego pasjonata sztuki fotograficznej.

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy zgłosić swoje prace (do 5 zdjęć) do jednej z dwóch kategorii:

1) dzieci ze szkół podstawowych (klasy 1-6)

2) młodzież z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Zdjęcia mogą być wykonane dowolną techniką (telefonem, tabletem, aparatem kompaktowym lub lustrzanką). Prace konkursowe o wymiarach min. 1191×842 pikseli, nieprzekraczające wielkością 10MB, wraz z tytułem i krótkim opisem i z załączonym formularzem konkursowym (kliknij, żeby go pobrać) należy nadsyłać w terminie od 15.09.2014 do 15.01.2015r. na adres mailowy agata.drejer@muzarp.poznan.pl. Na autorów najciekawszych fotografii czekają nagrody w postaci akcesoriów fotograficznych i wydawnictw książkowych. Ponadto najlepsze prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej www.muzarp.poznan.pl oraz na wystawie zorganizowanej w gmachu Muzeum Archeologicznego. Szczegóły konkursu ujęte zostały w załączonym regulaminie.