Chrzest Polski w kontekście wyników badań archeologicznych grodu poznańskiego – lekcja multimedialna transmitowana dla wszystkich szkół w Polsce z Rezerwatu Archeologicznego Genius loci.

Zajęcia odbędą się w miejscu badań archeologicznych, które odsłoniły monumentalne konstrukcje wałów grodu piastowskiego wybudowanego pod koniec X wieku na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Odkrycia można obecnie

I zwiedzać w Rezerwacie Archeologicznym Genius loci, gdzie prezentowane są na nowoczesnej wystawie. Lekcja o interaktywnym charakterze prowadzona

– będzie przez nauczycieli historii z Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu oraz archeologów – pracowników rezerwatu. Transmisja przygotowana przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Platon.