HISTORIA OBIEKTU:

– w 1509 roku kasztelan poznański Łukasz Górka otrzymuje od swojego teścia Andrzeja z Szamotuł dwie kamienice przy ulicy Wodnej w Poznaniu.

– w 1517 roku z inicjatywy Łukasza rozpoczyna się  przebudowa kamienic na rezydencję możnowładczą

– W latach 1545-1549  syn  Łukasza, Andrzej  przebudowuje dotychczasową późnogotycką  rezydencję mieszkalną na pałac renesansowy, który staje się jedną z najważniejszych siedzib rodu Górków na terenie Wielkopolski

– w 1540 roku zostaje otwarty w siedzibie Górków oficjalny zbór protestancki

– pod koniec XVI wieku po śmierci ostatniego męskiego potomka  Górków – Stanisława, wojewody poznańskiego, pałac przechodzi w ręce katolickiego rodu Czarnkowskich

– w roku 1605 pałac przechodzi w ręce sióstr Benedyktynek z Chełmna  – następuje przebudowa i adaptacja świeckiej rezydencji na potrzeby klasztoru  

– w 1828 roku , w wyniku rozporządzeń kasacyjnych, klasztor benedyktynek ulega likwidacji

– w 1834 roku, decyzją Fryderyka Wilhelma II dawne obiekty poklasztorne przekazane zostają fundacji szkolnej, założonej przez Ludwikę, żonę księcia Antoniego Radziwiłła. Jest to pierwsza w Poznaniu miejska szkoła średnia dla dziewcząt 

– w roku 1880, po przeniesieniu szkoły żeńskiej do gmachu przy ul.Młyńskiej, dawny, mocno już przebudowany pałac funkcjonuje jako kamienica czynszowa 

– w wyniku działań II Wojny Światowej pałac Górków zostaje doszczętnie zniszczony

1957 roku rozpoczyna się odbudowa pałacu, który staje się siedzibą Muzeum Archeologicznego

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W PAŁACU GÓRKÓW:

– w drugiej połowie XVI wieku pałac Górków pełni rolę jednego z najważniejszych ośrodków reformacji w Wielkopolsce (odbywają się tutaj synody protestantów a także nabożeństwa braci czeskich, którzy znaleźli schronienie w rezydencji)

– w roku 1543 w pałacu Górków odbywa się zjazd, na którym spotkali się  Albrecht Pruski, były wielki mistrz zakonu krzyżackiego i książę pruski oraz  Fryderyk Jerzy książę brzesko-legnicki

– w roku 1548 w pałacu gości księżniczka brunszwicka Zofia

– w roku 1657 do  klasztoru  Benedyktynek w dawnym pałacu Górków przybywa panna de Arquin, późniejsza żona Jana III Sobieskiego 

– w Boże Narodzenie 1657 roku klasztor Benedyktynek odwiedza król Jan Kazimierz z królową