tytuł naukowy, imię i nazwisko: mgr Agata Drejer-Kowalska

pełniona funkcja: adiunkt, tłumacz

dział: Dział Dokumentacji i Informacji Naukowej

e-mail: agata.drejer@muzarp.poznan.pl

tel. +48 61 628 55 12

kompetencje/zakres obowiązków: Merytorycznie obsługuje Archiwum Naukowe oraz opracowuje dokumentację archiwalną. Współorganizuje konferencje, imprezy popularnonaukowe, wystawy. Redaguje angielską wersję muzealnej strony internetowej.

kwalifikacje: Ukończyła archeologię oraz filologię angielską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu