Telefon: Aby połączyć się z wybranym pracownikiem MAP zadzwoń pod numer 61 852 82 51 i poczekaj, aż lektorka zakończy czytać numery przekierowujące.Po odczytaniu wszystkich 10 komunikatów (czas około minuty)  zostaniesz automatycznie połączony z naszą centralą telefoniczną, gdzie możesz poprosić o przełączenie do wybranej osoby.