tytuł naukowy, imię i nazwisko: mgr Łukasz Bartkowiak

pełniona funkcja: adiunkt

dział: Dział Wystaw i Edukacji – Promocja

e-mail: lukasz.bartkowiak@muzarp.poznan.pl

tel. +48 61 628 55 33/ kom. 782 170 579

kompetencje/zakres obowiązków: Zajmuje się promocją działań Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Odpowiada za kontakty z mediami. Moderuje stronę internetową MAP i portale społecznościowe.

kwalifikacje: W 2010 roku ukończył historię ze specjalnością pedagogiczną na Wydziale Historycznym UAM. Obecnie jest studentem studiów doktoranckich na tej samej uczelni. Specjalizuje się w historii starożytnego Bliskiego Wschodu. Szczególnie interesuje się Mezopotamią okresu pierwszego tysiąclecia przed Chr. Jest członkiem Sekcji Orientalistycznej Studenckiego Koła Historyków UAM oraz Stowarzyszenia Egiptologicznego. Swoje doświadczenie dydaktyczne wykorzystuje podczas organizacji wykładów popularyzatorskich, zajęć z dziećmi i młodzieżą, a także warsztatów dydaktycznych.