Dnia 22 maja 2017 roku, w Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach, Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego wręczył nagrody w konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku w Wielkopolsce „IZABELLA 2016”.

NAGRODY IZABELLA 2016

KATEGORIA I – DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZANAGRODA GŁÓWNA – GRAND PRIX statuetka „IZABELLA”Muzeum Archeologiczne w Poznaniu – „Archeologiczne tajemnice palatium i katedry poznańskiego Ostrowa” – wystawa czasowa

 

KATEGORIA II – DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, PROMOCYJNA, MARKETINGOWA

NAGRODA PIERWSZA

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu – „Pokolenie 966 – świt wielkich przemian” – program edukacyjny

 

 

KATEGORIA IV – KONSERWACJA, OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURY, INWESTYCJE

NAGRODA DRUGA

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu – „Konserwacja zabytków z badań archeologicznych na Starym Rynku w Poznaniu” – prace konserwatorskie