Program wykładów naukowych 2017/2018

PROGRAM WYKŁADÓW NAUKOWYCH

W MUZEUM ARCHEOLOGICZNYM W POZNANIU

 

listopad 2017 – czerwiec 2018                      sala audiowizualna (II piętro)

 

Nowe badania i odkrycia…

 

  • 28 listopada 2017 roku (wtorek), godz. 11.00

mgr Łukasz Bartkowiak (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu)

Nazewnictwo bram miejskich w topografii miast metropolitalnych Asyrii

_______________________________________________________________________________________

  • 13 grudnia 2017 roku (środa), godz. 11.00

mgr Szymon Nowaczyk (Muzeum Archeologiczne w Biskupinie)

dr Łukasz Pospieszny (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Poznań)

dr Iwona Sobkowiak-Tabaka (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Poznań)
Megalityczny grobowiec kultury amfor kulistych z Kierzkowa na Pałukach.

Milczący świadek kultu przodków w epoce kamienia    

                                                                                                           _________________

  • 17 stycznia 2018 roku (środa), godz.11.00

prof. dr hab. Jerzy Maik (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)
Sukiennictwo w średniowiecznym mieście. Przykład Elbląga

                                                                  ____________________________________________

  • 7 lutego 2018 roku (środa), godz. 11.00

dr Paweł Polkowski (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu)

Krajobraz ludzi i bogów: o faraońskiej sztuce naskalnej w egipskiej Oazie Dachla

 ________________________________________________________________________________________

  • 7 marca 2018 roku (środa), godz. 11.00

prof. dr hab. Maria Lityńska-Zając (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Kraków)

Pochodzenie roślin uprawnych

 ________________________________________________________________________________________

  • 25 kwietnia 2018 roku (środa), godz. 11.00

prof. dr hab. Mirosław Masojć (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski)

Homo erectus na szlaku ku Eurazji. Aglomeracja stratyfikowanych stanowisk tradycji aszelskiej na Pustyni Arabskiej w Sudanie

 ________________________________________________________________________________________

  • 23 maja 2018 roku (środa), godz. 11.00

prof. dr hab. Sylwester Czopek (Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski)

Mikroregion Chotyńca – enklawa scytyjskiego kręgu kulturowego

na ziemiach polskich

 ________________________________________________________________________________________

  • 20 czerwca 2018 roku (środa), godz.11.00

         dr Artur Obłuski (Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Uniwersytet Warszawski)

Monastycyzm nubijski. Instytucje religijne na rubieży Bizancjum

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

 

 

^