(…) Projekt 966. Narodowy Jubileusz. Sztuka Polska 2016 – to przedsięwzięcie artystyczne stawiające sobie za cel upamiętnienie i celebrację rocznicy Chrztu Polski, która jest jednocześnie jubileuszem polskiej państwowości – początku dziejów wszystkich Polaków. Koncepcja wystawy nawiązuje do tradycji patriotycznych polskiej sztuki XIX wieku i ruchu kultury niezależnej lat 80-tych. (…)

Projekt 966 jest koncepcją wystawy współczesnej Sztuki Polskiej, która próbuje ująć zarówno szeroko rozumiane odniesienie do najważniejszego w dziejach Polski wydarzenia, jakim było przyjęcie przez Mieszka I chrześcijaństwa, jak i dokonać współczesnego spojrzenia na wiarę i polskość, na nasze dzieje i naszą świadomość, na naszą przeszłość, naszą teraźniejszość i naszą przyszłość. Projekt 966 nie ma podsumowywać, nie ma kończyć, ani zaczynać – ma otwierać. Projekt jest przecież etapem, czymś, co jest zarazem dziełem skończonym i jednocześnie zaczynem do dalszej realizacji, dalszego podążania drogą wyznaczoną – w tym przypadku wyznaczoną przez wodę, krzyż i światło.

Kuratorzy wystawy

Mirosława Rochecka i Kazimierz Rochecki

 

W Muzeum Archeologicznym w Poznaniu prezentujemy część, spośród niemal 80 prac składających się na wystawę Projekt 966. Narodowy Jubileusz. Sztuka Polska 2016.

Wybór został dokonany wspólnie z kuratorami wystawy, tak, by jak najlepiej wyeksponować prace w przestrzeni historycznego dziedzińca Muzeum, a zarazem najpełniej oddać artystyczną koncepcję projektu.

Magdalena Felis

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu