„Cyfrowy archeolog. Podręcznik promocji archeologii  w nowych mediach” to tytuł nowo wydanej publikacji przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Jest to pierwsza w Polsce książka tak kompleksowo poruszająca zagadnienie public relations na potrzeby archeologii w świecie cyfrowym. Publikację można pobrać bezpłatnie w formatach PDF  i EPUB

„Cyfrowy archeolog. Podręcznik promocji archeologii w nowych mediach” – wersja PDF – kliknij, aby pobrać
(ok. 8.5 MB)

„Cyfrowy archeolog. Podręcznik promocji archeologii  w nowych mediach”- wersja EPUB – kliknij, aby pobrać
(ok. 9,5 MB)

„Cyfrowy archeolog. Podręcznik promocji archeologii w nowych mediach” – wersja MOBI – kliknij, aby pobrać (ok. 20 MB)

Książka ukazała się na otwartej licencji  (CC BY-NC-ND 3.0 PL)

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Partner projektu