Pałac Górków

 

Zapraszamy na zajęcia prowadzone od 13.04.2016r. w Pałacu Górków w ramach wystawy „Archeologiczne tajemnice palatium i katedry poznańskiego Ostrowa”.

Informacje i zapisy:
edukacja@muzarp.poznan.pl, tel. 61 628 55 13 (zapisy do wyczerpania limitu zgłoszeń)

 

OFERTA:

Zajęcia bezpłatne (dofinansowano  ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Chrzest 966)

Przedszkola i klasy 1-3

  • Jak Mieszko Polskę zmienił
  • Jak Mieszko z Dobrawą ślub brali
    Teatrzyk- Pacynkowe opowieści z pierwszej ręki

 

Szkoła Podstawowa, klasy 4-6

  • Dziejowa moc Chrztu Polski

 

Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

  • Budowanie państwa polskiego – Chrzest 966

 

Dodatkowo prowadzimy zajęcia płatne (w ramach stałej oferty edukacyjnej Muzeum)

  • Jak i kiedy chrzcili się sąsiedzi?
  • Świat około 966

 

 

 

 

Jak

 

 

^
 

Pałac Górków

Pałac Górków – obecna siedziba Muzeum, powstał w latach czterdziestych XVI wieku w drodze przebudowy kilku gotyckich kamienic. Do dziś z oryginalnych elementów konstrukcji zachował się wczesnorenesansowy portal z 1548 r. i wewnętrzny dziedziniec z kolumnowym krużgankiem oraz dwie sale na parterze. Budowlę wzniósł nieznany architekt.

Gmach wielokrotnie zmieniał swoje przeznaczenie. Początkowo, aż do 1592 roku, pełnił funkcję siedziby rodu Górków herbu Łodzia. W latach 1592-1595 stał się własnością podkomorzego poznańskiego Piotra Czarnkowskiego. Od 1605 do 1828 roku mieściła się w nim siedziba klasztoru Benedyktynek. Od 1834 do 1880 r. w dawnym pałacu działała pierwsza w Poznaniu szkoła średnia dla dziewcząt. W czasie ostatnich dwóch dekad XIX wieku budynek przemieniono na kamienicę czynszową. Taką funkcję zachował aż do końca II wojny światowej, kiedy uległ poważnemu zniszczeniu. Pałac odbudowano dopiero w latach 1958-67 i  zaadaptowano na siedzibę Muzeum Archeologicznego.

Budynek wpisano do rejestru zabytków pod numerem A 25 z dn. 30 III 1971 r.

 

 

^