nazwa projektu: AREA. Archiwa Archeologii Europejskiej. Sieć badawcza, poświęcona historii archeologii ze szczególnym uwzględnieniem archiwów tej dyscypliny, ich promocji i konserwacji – etap IV

osoba prowadząca w muzeum: dr Andrzej Prinke

czas trwania: 2005-2008 

finansowanie: CULTURE 2000

cel projektu: analogicznie do jego poprzednich edycji; (a) naświetlenie roli archeologii w tworzeniu i umacnianiu tożsamości na szczeblu regionalnym, narodowym i ponadnarodowym, (b) dążenie do podniesienia społecznej świadomości faktu, jak ważne jest to dziedzictwo, które  przechowywane jest w archiwach i muzeach całej Europy.

wyniki: (a) budowa infrastruktury informatycznej projektu, (b) baza danych o archiwach i archiwaliach archeologicznych w Europie, (c) baza ArchaeoBiograms dot. biogramów współtwórców archeologii europejskiej, począwszy od jej antykwarycznych początków do dziś; (d) międzynarodowa wystawa objazdowa Rodowody europejskiej archeologii (w sześciu wersjach językowych), eksponowana dotąd w osiemnastu miastach jedenastu krajów europejskich. 

strony internetowe:
http://www.area-archives.org/
– Archeobiogramy: twórcy archeologii europejskiej

>baza danych
>biblioteka cyfrowa