nazwa projektu: AREA. Archiwa Archeologii Europejskiej. Sieć badawcza, poświęcona historii archeologii ze szczególnym uwzględnieniem archiwów tej dyscypliny, ich promocji i konserwacji – etap III, 

osoba prowadząca w muzeum: dr Andrzej Prinke

czas trwania: 2001-2004

finansowanie: CULTURE 2000

cel: (a) propagowanie badań nad historią archeologii (w tym również historią konserwatorstwa archeologicznego), (b) analiza, katalogowanie i wspomaganie konserwacji najważniejszych archiwów archeologicznych, przechowujących spuściznę tej dyscypliny, (c) badanie związków pomiędzy rozwojem archeologii a kształtowaniem się tożsamości kulturowej i politycznej. Ważniejsze przedsięwzięcia, zrealizowane w ramach projektu, to m.in.: liczne publikacje, konferencja międzynarodowa, strony WWW, internetowe bazy danych oraz budowa długofalowych struktur badawczych, poświęconych dziejom archeologii i jej związkom z polityką.   

strony internetowe:

http://www.area-archives.org/

– Archeobiogramy: twórcy archeologii europejskiej

>baza danych