nazwa projektu: „Cyfrowy archeolog”

osoby prowadzące: mgr Szymon Zdziebłowski

czas trwania: 01.06 – 31.12.2014

finansowanie:  Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, priorytet: Edukacja medialna i informacyjna

cel:  Zadanie „Cyfrowy archeolog” polega na stworzeniu koncepcji i przeprowadzeniu warsztatów szkoleniowych w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, dotyczących promocji archeologii w nowych
mediach. Warsztaty skierowane będą do osób pracujących w organizacjach archeologicznych (instytuty PAN, urzędy ochrony zabytków, środowiska akademickie, muzea, fundacje, stowarzyszenia
z całej Polski), zajmujących się promocją ich placówek, komunikacją zewnętrzną, public relations. Projekt ma na celu wzrost umiejętności osób w zakresie kształtowania wizerunku instytucji w
mediach masowych. Obecnie nie są one wystarczające, a archeolog kojarzony jest błędnie z poszukiwaczem skarbów lub badaczem dinozaurów.

metody: Przeprowadzanie trzydniowych warsztatów szkoleniowych i publikacja podręcznika promocji archeologii, który będzie można bezpłatnie również w formie e-booka

„Cyfrowy archeolog. Podręcznik promocji archeologii w nowych mediach” – wersja PDF – kliknij, aby pobrać 
(ok. 8.5 MB)

„Cyfrowy archeolog. Podręcznik promocji archeologii  w nowych mediach”- wersja EPUB – kliknij, aby pobrać 
(ok. 9,5 MB)

„Cyfrowy archeolog. Podręcznik promocji archeologii w nowych mediach” – wersja MOBI – kliknij, aby pobrać (ok. 20 MB)