nazwa projektu: Józef Kostrzewski – człowiek i dzieło

osoba prowadząca: dr Andrzej Prinke

czas trwania: 2009 – 2011 r.

finansowanie: Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Muzeum Archeololgicznego w Poznaniu

cele: Digitalizacja i udostępnienie w Internecie archiwum zawierającego obszerny zespół dokumentów o walorach zarówno historycznych (szczegółowa dokumentacja działalności naukowej jego twórcy), jak i źródłowych (m.in. bogaty plon kwerend w wielu, często nie istniejących już dziś muzeach lokalnych, szczególnie tych położonych po obu stronach międzywojennej granicy polsko-niemieckiej, a także wyciągi z regionalnej literatury archeologicznej, obecnie praktycznie niemal niedostępnej). 

wyniki: uruchomienie witryny zawierającej archiwum, które jest nadal aktualnym i cennym źródłem dla współczesnego badacza. Archiwum wyposażono w mechanizmy szybkiego wyszukiwania dokumentów (indeksy, baza danych) oraz uzupełniono wyborem publikacji ilustrujących postać, działalność i dorobek Józefa Kostrzewskiego.

strona internetowa: http://www.muzarp.poznan.pl/zewnetrzne/kostrzewski/