nazwa projektu: Krajobrazy Europy. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

kierownik: dr Andrzej Prinke

czas trwania: 2004-2007

cel projektu: (a) promocja kursów szkoleniowych, warsztatów i seminariów; (b) lotnicze i powierzchniowe rekonesanse zagrożonych stanowisk i krajobrazów;  (c) interpretacja zdjęć lotniczych i mapowanie wybranych krajobrazów kulturowych; (d) innowacyjne rekonesanse archeologiczne z użyciem zdjęć lotniczych i satelitarnych oraz skanowania laserowego; (e) poszukiwanie niewykorzystanych dotąd zdjęć lotniczych z okresu II wojny światowej, ich analiza i udostępnienie w Internecie; (f) współpraca poprzez Internet i transeuropejska wymiana wiedzy i umiejętności; (g) utworzenie Europejskiego Centrum Fotografii Lotniczej dla Archeologii; (h) upowszechnienie problematyki projektu poprzez strony internetowe, TV, radio, filmy i wystawy; (i) wymiana studentów, konferencje itp. poprzez Internet. 

wyniki: (a) zgromadzenie bogatej kolekcji ortofotomap terenu Wielkopolski z lat 1940-tych, (b) zaprojektowanie i uruchomienie bazy danych o zdjęciach lotniczych dla potrzeb archeologii (APh_Max), (c) archeologiczne rekonesanse lotnicze i mapowanie ich wyników; (d) udział w transeuropejskich kontaktach, spotkaniach i dyskusjach oraz upowszechnianie problematyki i rezultatów projektu

strona internetowahttp://www.muzarp.poznan.pl/zewnetrzne/europ/index.html