nazwa projektu: Muzeum Małego Odkrywcy

osoba prowadząca: mgr Sabina Hryniewiecka

czas trwania: do grudnia 2012 r.

finansowanie: ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program: “Dziedzictwo kulturowe; priorytet: Wspieranie działań muzealnych”).

cele: Stałe wystawy muzealne zostaną zmodernizowane pod kątem najmłodszych zwiedzających. Program zakłada stworzenie specjalnych tras – Tras Małego Odkrywcy w ramach czterech wystaw stałych i związanych z nimi specjalnych Punktów Małego Odkrywcy. Dzięki temu dzieci w wieku do lat dziesięciu będą mogły aktywnie brać udział w zwiedzaniu muzeum. Program kierujemy również do dzieci słabowidzących i o ograniczonej sprawności ruchowej.

metody: W celu osiągnięcia zamierzeń, zostaną wprowadzone nowe elementy aranżacji wystaw, pozwalające na przystosowanie ekspozycji do zwiedzania przez dzieci w wieku przedszkolnym (4-6 lat) i wczesnoszkolnym (7-10 lat). Zakres merytoryczny projektu obejmuje zagadnienia związane z ochroną i promocją dziedzictwa archeologicznego, szeroko rozumianą przeszłością, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów regionu Wielkopolski i początków państwa polskiego.