nazwa projektu: To jest Twoje dziedzictwo. Kampania informacyjna budująca tożsamość regionalną mieszkańców Wielkopolski

osoba prowadząca: mgr Agnieszka Krzyżaniak

czas trwania: rok szkolny 2011/2012

finansowanie: projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

cele: Promocja regionu i jego atrakcji, w tym Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Wyrównanie dysproporcji w dostępie do edukacji muzealnej i stworzenie możliwości zdobycia wiedzy na temat dziedzictwa historyczno-archeologicznego Wielkopolski. Próba uczulenia, zwłaszcza najmłodszych, na otaczające ich dziedzictwo kulturowo-historyczne.

metody: Przygotowano  mobilne wystawy dla szkół, które wypożyczano na okres 7 dni.  Na dwa rodzaje zestawów składały się skrzynie wypełnione precyzyjnymi kopiami zabytków – kolczugami czy mieczami, interaktywnymi grami planszowymi, puzzlami, klockami. Celem lepszego zrozumienia zawartości skrzyń „Tu powstała Polska” dodano przewodniki w postaci humorystycznych komiksów, a do skrzyń odnoszących się do pradziejów Wielkopolski fabularyzowaną, bogato ilustrowaną opowieść ukazującą podróż poznańskiego koziołka. Nauczycielom przekazano gotowe scenariusze lekcji.

wyniki: zorganizowano 50 wystaw na terenie szkół podstawowych i gimnazjów w Wielkopolsce