nazwa stanowiska: Tell el-Farcha, delta Nilu, Egipt

kierujący pracami: dr Marek Chłodnicki (Muzeum Archeologicznego w Poznaniu) i prof. Krzysztof M. Ciałowicz (Uniwersytet Jagielloński)

czas trwania: od 1998, prace nadal trwają

instytucje współpracujące: Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Poznańskie Towarzystwo Prahistoryczne, Muzeum Śląskie w Katowicach, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, BIAX Consult, Research and Consultancy Service for Biological Archaeology, IAiE PAN, Uniwersytet Warszawski, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

finansowanie: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w ramach projektu „Delta Nilu jako centrum wymiany kulturowej pomiędzy Górnym Egiptem a południowym Lewantem w IV tysiącleciu p.n.e.”, Uniwersytet Jagielloński, Fundacja Patrimonium i sponsorzy prywatni

historia stanowiska: osadnictwo rozpoczęło się w IV tysiącleciu p.n.e. (osada kultury dolnoegipskiej) i trwało do epoki Starego Państwa; na trzech tellach (sztucznie uformowanych wzgórzach) odkryto osadę, cmentarzysko i część rezydencjonalną

cele projektu: rola wschodniej delty Nilu w procesie formowania się starożytnego państwa egipskiego

metody: prace wykopaliskowe, badania geofizyczne we współpracy z Tomaszem Herbichem z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, wiercenia geologiczne

historia badań: polskie wykopaliska poprzedziła ekspedycja włoska – Centrum Studiów i Badań Ligabue w Wenecji, która działała w latach w latach 1987 – 1990. Polacy działają w Tell el-Farcha nieprzerwanie od 1998 roku w ramach Polskiej Misji Archeologicznej do Wschodniej Delty Nilu.

strona internetowa: www.farkha.org