Nazwa projektu:

Wyposażenie pracowni konserwatorskiej w spektrometr Rtg do analizy ilościowej i jakościowej w  obiektach zabytkowych

 Miejsce realizacji:

 Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, ul. Wodna 27,

Dział Konserwacji Zabytków

 Czas realizacji:

Zadanie zrealizowane w roku 2016

 Koordynator projektu:

mgr Jarosław Jaskulak, kierownik Działu Konserwacji Zabytków

 Rodzaj zadania:

Zakup wyposażenia pracowni konserwatorskich

 Finansowanie:

Dofinansowano w ramach w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pt.

„Dziedzictwo Kulturowe 2016- Wspieranie działań muzealnych”

 

Cele i metody:

Zadanie polega na zakupie i montażu profesjonalnego urządzenia analitycznego służącego do badania zabytków w procesach konserwacji oraz w badaniach i opracowaniach archeologicznych.

Spektrometr jest wyposażony w pompę próżniową oraz przystawkę helową umożliwiającą wykrywalność i analizę  pełnego zakresu pierwiastków od sodu do uranu.

Sprzęt przeznaczony jest dla Pracowni Konserwacji Zabytków Archeologicznych w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.

Pracownia zajmuje się obiektami z bogatych zbiorów własnych (w tym zabytkami unikatowymi w skali europejskiej) i obiektami pochodzącymi z bieżących badań  archeologicznych.

Urządzenie uzupełnia w niezbędnym zakresie istniejące wyposażenie pracowni i pozwoli  na zastosowanie najnowszych, nieniszczących metod badawczych.

Ten element działań staje się niezbędny do zachowania zabytków archeologicznych dla przyszłych pokoleń.

Wydobywane artefakty zachowują się najczęściej w stanie daleko posuniętych zmian, a stosowane dotąd metody ich badań nie dawały zadowalających i  jednoznacznych wyników.