nazwa projektu: Wystawa „Wielkie królestwa chrześcijańskie w Nubii” 

osoba prowadząca: dr Dobiesława Bagińska

czas trwania: 2 września 2013 – 30 listopada 2013 r.

finansowanie: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowegopriorytet: Wspieranie działań muzealnych

cele i metody:  Wystawa „Wielkie królestwa chrześcijańskie w Nubii” ma na celu przybliżenie widzom wiedzy o historii, religii i kulturze Afryki północno-wschodniej w średniowieczu oraz wpływach płynących do tego regionu z obszaru Europy i Bizancjum. Dzięki wprowadzeniu nowych rozwiązań wystawienniczych i nowoczesnej aranżacji wnętrz Muzeum, wystawa pozwoli na zaprezentowanie zabytków pozyskanych w trakcie prowadzonych od ponad 40 lat badań wykopaliskowych w Sudanie. Pokazane zostaną znaleziska z badań w Starej Dongoli, Banganarti i Faras, reprezentujące kulturę Nobadii, Makurii oraz Alodii – wielkich królestw chrześcijańskich w Nubii, a ponadto zabytki odkryte w trakcie spektakularnych badań ratowniczych podjętych na IV katarakcie Nilu. Ekspozycja obejmie różnorodne wytwory kultury materialnej poczynając od ozdób, tkanin, broni, poprzez bardzo efektowne, bogato zdobione wyroby ceramiczne, detale architektoniczne, malowidła ścienne i ryty naskalne.