nazwa projektu: Zakup lasera do pracowni konserwatorskiej

osoby prowadzące: mgr Jarosław Jaskulak

czas trwania: 2013 r.

finansowanie: Umowa z MKiDN nr  02605/13/FPK/NIMOZ z dnia 10.10.2013 r. w ramach programu  Dziedzictwo kulturowe/ Wspieranie działań muzealnych

cel:  Wyposażenie pracowni konserwatorskiej w profesjonalne urządzenie laserowe Compact Phoenix, służące do usuwania zbędnych nawarstwień z powierzchni zabytków bez ingerencji w ich oryginalną strukturę. Proces przebiega na drodze ablacji laserowej, co pozwala  usunąć  warstwy bez nadmiernego czyszczenia cennej powierzchni. Laserowy system czyszczący umożliwia bardzo wysoki poziom kontroli i precyzji wykonywanego zabiegu