30.07.2014

Rekrutacja zakończona. Limit uczestników został wyczerpany. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację zwrotną za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 8 sierpnia.

Jak pisać, mówić o archeologii i ją prezentować, by była pasjonująca? By przykuła uwagę zarówno osób zainteresowanych przeszłością, jak i potencjalnych sponsorów?

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu zaprasza na bezpłatne szkolenie dotyczące promocji archeologii w nowych mediach, czyli głównie za pośrednictwem internetu i narzędzi w nim dostępnych. Warsztaty skierowane są do osób zajmujących się promocją, komunikacją zewnętrzną, public relations w organizacjach archeologicznych – w instytutach PAN, urzędach ochrony zabytków, środowiskach akademickich, muzeach, fundacjach, stowarzyszeniach z całej Polski. Projekt ma na celu wzrost umiejętności osób w zakresie kształtowania wizerunku instytucji w mediach masowych. Obecnie nie są one wystarczające, a archeolog kojarzony jest błędnie z poszukiwaczem skarbów lub badaczem dinozaurów. Efektem szkolenia będzie podniesienie kompetencji medialnych i informacyjnych i ich praktyczne zastosowanie w dalszej pracy zawodowej.

Szkolenie odbędzie się w dniach 13-15 września w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu (ul. Wodna 27). Program ramowy warsztatów można pobrać tutaj.

Rekrutacja trwa od 15 do 31 lipca 2014 r. i odbywa się tylko za pośrednictwem zamieszczonego poniżej formularza, w którym należy wypełnić wszystkie pola. Obowiązuje limit 20 uczestników. Do dnia 8 sierpnia osoby zakwalifikowane otrzymają e-mailem potwierdzenie rejestracji i udziału w warsztatach. Osoby zakwalifikowane zobligowane są do przesłania w ciągu 7 dniu skanu pisma od dyrekcji potwierdzającego fakt delegowania na warsztaty. Osoby, które nie spełnią tego warunku zostaną wykreślone z listy osób zakwalifikowanych, a ich miejsce zajmą osoby z listy rezerwowej. Organizator nie pokrywa kosztów zakwaterowania, ani nie pośredniczy w organizacji noclegów. Zgłoszone osoby zobligowane są do wzięcia udziału w całym szkoleniu. W pierwszej kolejności przyjmowana będzie jedna osoba z jednej instytucji.

Pytania dotyczące udziału w warsztatach można kierować na adres: ca@muzarp.poznan.pl

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Partner przedsięwzięcia: