OFICJALNA STRONA INTERNETOWA REZERWATU: www.muzarp.poznan.pl/rezerwat

Rezerwat Archeologiczny na Ostrowie Tumskim w Poznaniu jest miejscem, w którym prezentowane są relikty umocnień wczesnopiastowskiego ośrodka grodowego z X wieku oraz pozostałości renesansowego muru okalającego wyspę, powstałego z inicjatywy biskupa Jana Lubrańskiego. 

Placówka powstała dzięki współpracy Miasta Poznania z Kurią Metropolitalną. Projekt sfinansowano z funduszy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2012, znajdujących się w gestii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Pozostałą część kosztów pokryło miasto Poznań.

Nazwa Rezerwatu: Genius loci, przekrój poznania

Nazwa rezerwatu – Genius loci, nawiązuje do tradycji szczęśliwych, wybranych  miejsc, posiadających swego ducha opiekuńczego. W tym łacińskim określeniu skupia się  wyjątkowy charakter Ostrowa Tumskiego, od ponad 1000 lat nieodłącznie związanego z historią naszego kraju i miasta.  Wykopaliska archeologiczne prowadzone od 2008 roku, odsłoniły świetnie zachowane, niezwykle ciekawe założenia konstrukcyjne wałów grodowych. Dzięki badaniom wiemy, że w X wieku ten teren tętnił  życiem politycznym, gospodarczym i religijnym. Tu zapadały najistotniejsze decyzje, dotyczące charakteru kształtującego się organizmu państwowego i jego przynależności kulturowej.

Geniusz miejsca sprawił, że to właśnie tu skupili się ludzie obdarzeni wielką charyzmą, potrafiący wspaniałe idee wcielać w życie, organizować innych wokół szczytnych celów i zarażać dobrymi pomysłami. Dziś Ostrów Tumski w Poznaniu jest cichym, urokliwym zakątkiem wielkiej aglomeracji. Potrzeba wyobraźni, aby w obecnym krajobrazie odszukać ślady dawnej świetności. Wystarczy jednak wejść 6 metrów wgłęb ziemi i odczytać historię zapisaną przez dawne pokolenia, które pozostawiły swój ślad w kolejnych odkrywanych przez archeologów poziomach.

W Rezerwacie Archeologicznym Genius loci, zwiedzający mają okazję niemal dotknąć odsłoniętych konstrukcji grodu poznańskiego. Geniusz inżynieryjny budowniczych, wielkie plany i rozmach ich realizacji, skłaniają do przemyśleń stawiania pytań, a także indywidualnych poszukiwań własnych dróg, aby wiedzieć jak czyli know-how. Pragniemy, by Ostrów Tumski – posiadający swego ducha opiekuńczego, tak jak tysiąc lat temu, stał się obszarem dobrych pomysłów, dla których najlepszą inspiracją jest zawsze przekrój poznania

Idea funkcjowania obiektu

Nowa placówka Muzeum Archeologicznego w Poznaniu – Rezerwat archeologiczny Genius loci to przede wszystkim „Miejsce dobrych pomysłów”, do których inspirację mają stanowić oryginalne umocnienia grodu poznańskiego, powstałe w okresie tworzenia państwa pierwszych Piastów, jak również relikty renesansowego muru zbudowanego wokół Ostrowa Tumskiego z inicjatywy biskupa Jana Lubrańskiego. Wewnątrz obiektu wyznaczyliśmy przestrzeń do prezentowania wystaw czasowych. Pragniemy gościć tutaj przedstawicieli różnorodnych gałęzi nauk, ukazujących ciekawe rozwiązania w wielu obszarach dotyczących zarówno techniki, inżynierii ale także kultury oraz sztuki. Zamysłem organizatorów placówki jest powstanie innowacyjnego centrum edukacji historycznej, w którym przeszłość powinna stawać się inspiracją dla nowoczesności, przyciągać ludzi otwartych i kreatywnych, łącząc i dając pole do wszechstronnego poznawania w historycznym przekroju. Zapraszamy do podróży w czasie i przestrzeni, do refleksji nad geniuszem fundatorów Polski, jak również do chwili zadumy nad nowatorskimi projektami współczesnych projektantów i naukowców.

OFICJALNA STRONA INTERNETOWA REZERWATU: www.muzarp.poznan.pl/rezerwat