Świat około 966 – wystawa plenerowa na Ostrowie Tumskim

Na wystawie posterowej przed Rezerwatem Archeologicznym Genius loci prezentowane są poszczególne kraje i kontynenty, ich dziedzictwo duchowe i kulturowe w okresie, w którym Polska przyjmowała chrzest i wchodziła w krąg kultury łacińskiej.

Ekspozycja ma formę kalendarza ulicznego – odsłania w każdym miesiącu inne rejony świata i zachęca do wycieczek po wyspie tumskiej.

W trakcie wizyty w Rezerwacie Archeologicznym zwiedzający mogą kolekcjonować specjalnie przygotowane teczki oraz karty z informacjami.

Karty do pobrania można także znaleźć poniżej:

1.Wstęp

2.Mezoameryka

3.Strefa andyjska

4.Europa łacińska

5.Skandynawia

6.Bizancjum

7.Świat arabski

8. Azja

9. Chiny

10. Japonia

11. Afryka

12. Nubia

Kolejne karty ukażą się wkrótce.