Wystawa Śladami Arystotelesa

 

 

„Archeologia myśli. Spacery z Arystotelesem” projekt realizowany w Rezerwacie Archeologicznym Genius loci, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach priorytetu: Wspieranie działań muzealnych.