To jest Twoje dziedzictwo. Kampania informacyjna budująca tożsamość
regionalną mieszkańców Wielkopolski