Życie ludzi zawsze skupia się wokół największych ośrodków, będących centrami politycznymi, gospodarczymi, religijnymi i kulturalnymi. Tak było dawniej i tak jest obecnie. W początkach średniowiecza na ziemiach słowiańskich funkcję takich centrów pełniły grody. Te warowne ośrodki stanowiły podstawową siłę organizacji plemiennych, a później bazę pozwalającą na powstawanie państw, w tym także państwa pierwszych Piastów. Istnienie grodów umożliwiało strzeżenie granic i utrzymanie władzy książęcej.  Grody były ośrodkami władzy, a także miejscem intensywnego rozwoju handlu i rzemiosła. Z czasem zaczęły zastępować  je miasta, które na ziemiach polskich pojawiły się w XIII wieku. Lokowanie ośrodków miejskich i nadawanie im przywilejów sprzyjało coraz szybszemu rozwojowi gospodarczemu, politycznemu i kulturalnemu ziem polskich.

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu w ramach cyklu Bliskie Spotkania z… zaprezentuje ekspozycje poświęconą początkom urbanizacji na terenach Wielkopolski. Wystawę ubogacą artefakty pochodzące z badań miejskich. Zapraszamy serdecznie na I piętro Pałacu Górków.

 

Kiedy: 1 sierpnia – 15 września 2017

Kuratorzy wystawy: Magdalena Sprenger, Magdalena Poklewska-Koziełł

Gdzie: Sala wystaw czasowych I piętro MAP

Wstęp: Po zakupie biletu MAP