Poniżej prezentujemy tematy wystaw posterowych udostępnianych szkołom (do wyczerpania limitu zgłoszeń).

 

Początki chrześcijaństwa w Europie łacińskiej i Bizancjum – wystawa tworzona w ramach programu MKiDN „Chrzest 966”, koordynowanego przez NCK
Kuratorki wystawy: mgr Anna Połuboczek, mgr Magdalena Sprenger

Celem wystawy jest ukazanie kultury chrześcijańskiej średniowiecza, jako czynnika kształtującego europejską tożsamość. Ekspozycja prezentująca obecny stan wiedzy na temat historii początków państwa i chrześcijaństwa w Polsce na tle ówczesnej Europy. Mieszko I przez decyzję włączenia się w nurt przemian o charakterze religijnym, wyznaczył Polsce rolę współuczestnika w formowaniu tak pojmowanej wspólnoty. Symboliczna rocznica przyjęcia chrztu, staje się pretekstem aby ukazać źródła i skarby duchowych korzeni Europy przez pryzmat sztuki, architektury i spuścizny intelektualnej tych czasów. Chcielibyśmy pokazać okoliczności w jakich podejmowano brzemienne w skutkach decyzje „tu i teraz” Polski i Europy Anno Domini 966. Wystawa Tempora Christiana udostępniana zostanie szkołom i parafiom w roku 2016, wraz z zestawem narzędzi dydaktycznych dla nauczycieli.

 W poszukiwaniu początków Poznania i chrześcijaństwa
Kurator wystawy: mgr Mateusz Sikora

Plenerowa ekspozycja posterowa prezentująca historię badań archeologicznych prowadzonych na Ostrowie Tumskim od lat 30 -tych XX w. po najnowsze odkrycia. Wyniki wykopalisk, ukazały potęgę grodu poznańskiego, pozwoliły poznać najstarszą kamienną siedzibę Mieszka I – palatium wraz z kaplicą pałacową oraz pierwszą polską katedrę, zmieniły spojrzenie na początki Poznania oraz państwa polskiego. Ekspozycja zawiera 12 posterów oprawionych w system wystawienniczy.

Oblicza sacrum na Ostrowie Tumskim w Poznaniu
Kuratorki wystawy: mgr Anna Połuboczek, mgr Magdalena Sprenger

Wystawa prezentuje zabytki odkryte podczas badań wykopaliskowych, które wiążą się ze sferą duchową mieszkańców Ostrowa Tumskiego w Poznaniu na przestrzeni 1050 lat jakie minęły od symbolicznego aktu Chrztu Mieszka I. Ekspozycja zwraca uwagę na najstarsze budowle sakralne te które wciąż możemy podziwiać w krajobrazie wyspy tumskiej ale też te które nie zachowały się, a ich ślady odkryli archeolodzy.

 

Konspekty lekcji (wraz z prezentacjami multimedialnymi) udostępniane szkołom wypożyczającym wystawy posterowe:

  • Święci patroni Europy
  • Architektura romańska w Polsce
  • Przemiany religijne – duchowość pogańska i chrześcijańska
  • Klasztory i zakony – ośrodki nauki i sztuki w średniowieczu