Kalendarium wystaw z cyklu „Bliskie spotkania z …”  w 2016 r.

luty/kwiecień – Obsydian – czarne złoto Azteków– M. Kabacińska
maj/lipiec – Badania na Starym Rynku w Poznaniu – Wystawa fotograficzna – K. Zisopulu-Bleja
lipiec/wrzesień – Wystawa lądzka – M. Poklewska-Koziełł
wrzesień/grudzień – Nubia 966 – M. Chłodnicki; D. Bagińska
grudzień /styczeń 2017 – Niezwykłe formy ceramiki z okresu wpływów rzymskich – A. Gałęzowska

 

Muzeum zastrzega możliwość zmiany tematyki wystaw i czasu ich prezentacji.