1  – 26 września 2014 r.

kuratorzy wystawy: dr Maciej Przybył, mgr Patrycja Silska

Zapraszamy na wystawę czasową z cyklu „Bliskie spotkania z…” zatytułowaną „Biskupin – miejsce magiczne”. Jest to autorska ekspozycja fotografii Marka Skubisza  wpisująca się w szereg organizowanych w bieżącym roku w naszym Muzeum imprez kulturalnych związanych z obchodami „Roku Józefa Kostrzewskiego”. Prace artysty ukazują inne oblicze najbardziej znanej pradziejowej osady obronnej w Polsce, której odkrywcą i długoletnim badaczem był właśnie prof. Kostrzewski.

Autor wystawy, Marek Skubisz – absolwent historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego – jest zatrudniony w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w dziale Sztuki i Etnografii. Zainteresowany dawnym rzemiosłem – powroźnictwem – zgłębia wiedzę na jego temat i propaguje ją, prowadząc pokazy historyczne w kraju i za granicą. Artystyczne aspiracje realizuje w fotografii, szukając piękna i ciekawych kompozycji w naturze. Swoje prace prezentował na wystawach Grupy Twórców „Art.-Klub” w Wieliczce, którego jest członkiem od 2009 roku, oraz na  indywidualnych i zbiorowych wystawach fotograficznych w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie.

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Poznania Ryszarda Grobelnego

Patroni medialny: