marzec – czerwiec 2015 r.

kurator wystawy: mgr Agnieszka Krzyżaniak

Wystawa „Mali tropiciele” adresowana jest do dzieci przedszkolnych i  wczesnoszkolnych. Nasi najmłodsi goście, dzięki różnorodnym zadaniom i zagadkom, poznają najpiękniejsze zabytki Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Na wystawie dzieci będą miały możliwość odkrycia tajemnic naszych najcenniejszych zabytków, staną się odkrywcami skarbów naszego Muzeum.