Przez całe wakacje w Muzeum Archeologicznym obejrzeć będzie można nową wystawę z cyklu „Bliskie spotkania z…”, tym razem dotyczącą naprawdę odległej przeszłości. Polska misja badawcza od 2012 r. bada na terenie Sudanu pozostałości obozowisk łowieckich sprzed 15 tysięcy lat.

Najnowsze odkrycia archeologów z Poznania wprawiają w zdumienie doskonałym stanem zachowania nawet tak efemerycznych pozostałości jak niewielkie dołki po drewnianych słupkach – szkieletach szałasów i stojaków do suszenia mięsa antylop, czy też przegrzanego podłoża wskazującego miejsca po ogniskach. Są to najstarsze jak dotąd tak dobrze zachowane pozostałości obozowisk nad brzegami Nilu. Doskonale zachowane są również kości zwierząt, na które polowano – hipopotamów, bawołów, antylop, ale też koczkodanów i waranów nilowych. Zestaw zwierzyny wskazuje jednoznacznie, że środowisko życia na tym obszarze zmieniło się diametralnie w ciągu ostatnich 15 tysięcy lat.

Dawniej był to podmokły las porastający rozległe rozlewiska rzeki, dziś jest to południowa rubież Sahary. Wystawa umożliwi przeniesienie się ze strefy współczesnej- pustynnej, do prahistorycznej – leśnej i obejrzenie autentycznych, częściowo skamieniałych kości zwierząt upolowanych nad prahistoryczną rzeką. Na niektórych z nich widoczne są ślady odcinania mięsa przy pomocy kamiennych narzędzi tworzonych w archaiczny sposób, wymyślony jeszcze u zarania naszej historii.

Dotychczasowe ustalenia archeologów utrzymywały, że okres tzw. środkowego paleolitu w Afryce trwał pomiędzy 280 a 25 tysiącami lat temu. Ale odkrycia z sudańskiego Affad wskazują, że na niektórych niebadanych dotąd obszarach, ludzie żyli w ten pierwotny sposób znacznie dłużej – aż po 15 tysiąclecie. Na wystawie obejrzeć też będzie można autentyczne narzędzia kamienne – niezbędne do przetrwania u zarania dziejów człowieka współczesnego – proste i uniwersalne niczym szwajcarski scyzoryk!

Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających od 1 lipca do 31 sierpnia 2015 r. Na I piętrze w tzw. „Sali parkietowej” Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. 

Kuratorami wystawy są:  dr Piotr Osypiński z Fundacji Patrimonium oraz dr Marta Osypińska z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oddział w Poznaniu.

 

Patronat medialny:

 

 

Fotografie: Michał Sita