Kalendarium wystaw czasowych w 2015 r.

styczeń-marzec – Verba volant, scripta manent. Dawne formy zapisu

kwiecień-sierpień – Domasław-Nekropola arystokracji z wczesnej epoki żelaza (VIII-VI w.p.n.e.)

październik-marzec 2016 r. – Życie codzienne w prahistorycznej Macedonii

Muzeum zastrzega możliwość zmiany tematyki i czasu prezentacji wystaw czasowych.