28.11.2014 – 22.03.2015 r.

kuratorzy wystawy: mgr Kamila Dolata-Goszcz, mgr Łukasz Bartkowiak 

Wystawie towarzyszy specjalna oferta lekcji muzealnych! Szczegółowe informacje<<<

 

Wystawa czasowa pt. „Verba volant, scripta manent. Dawne formy zapisu” jest próbą ukazania najdawniejszych systemów utrwalania informacji na podstawie unikatowych zabytków archeologicznych, pochodzących z terenów Mezopotamii, Egiptu, Grecji i Imperium Rzymskiego. Wspomniane terytoria, nie są jednak jedynymi obszarami omawianymi na wystawie. Fotogramy i rekonstrukcje niektórych artefaktów oraz punkty edukacyjne będą poszerzać wiedzę zwiedzającego o wiadomości na temat piśmiennictwa dawnych ludów prekolumbijskich, hinduskich, chińskich, semickich, a także środkowo i północnoeuropejskich. Wystawa od samego wejścia nawiązywać będzie do wierzeń na temat legendarnych wynalazców pisma. Nie zabraknie odniesień do systemów mnemotechnicznych jak tokeny, kije karbowane czy tzw. qipu. Celem wystawy jest uzmysłowienie odbiorcom, że jeden z największych wynalazków kultury ludzkiej, jakim jest pismo powstawał niezależnie w różnych kręgach kulturowych, przy jednoczesnej różnorodności form i metod przekazu. Łacińska maksyma zawarta w tytule wystawy: Verba volant, scripta manent (słowa ulatują, pismo pozostaje) ma również podkreślić znaczenie pisma jako istotnego nośnika wiedzy, historii i kultury.

Na wystawie znajduje się blisko 100 eksponatów, pochodzących ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Archeologicznego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego i oczywiście Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Wśród nich będą stele egipskie i klasyczne, papirusy pokryte hieroglifami czy demotyką, inskrybowane uszebti, kanon palijski, cegły z Babilonu z pismem klinowym, rodyjskie stemple i wiele innych interesujących elementów. Najstarszym prezentowanym zabytkiem będzie tzw. „Gwóźdź Gudei” zapisany tekstem komemoracyjnym, adresowanym do boga Ningirsu z okazji odnowy jego świątyni Eninnu w Lagasz. Datuje się go na XXII wiek p.n.e. Być może jest to najstarszy tekst klinowy jaki w tej chwili zobaczyć możemy w muzeach na terenie naszego kraju!

Wystawa adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych najdawniejszą historią pisma. W szczególności zachęcamy dzieci oraz młodzież szkolną, dla których prezentowany temat będzie doskonałym uzupełnieniem programu nauczania historii w szkole. Przygotowaliśmy dodatkowe lekcje muzealne, które w przystępny sposób wprowadzą słuchaczy w tajniki najstarszych systemów zapisu. Podczas zajęć uczniowie będą mieli okazję samodzielnie doskonalić umiejętności zapisywania egipskich hieroglifów i mezopotamskich klinów oraz dowiedzą się dlaczego czcionka Times New Roman nosi właśnie taką nazwę. Poznają systemy metryczne stosowane w starożytności, a później jeszcze raz nauczą się liczyć przy użyciu cyfr rzadko używanych w szkole. Informacje dotyczące zapisów pojawią się po wernisażu – czyli pod koniec listopada br.

 

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Poznania Ryszarda Grobelnego

 

Patroni medialni:

logotyp portalu KulturaPoznan.pl logotyp radia Emaus Logotyp gazety wyborczej

  

logotyp portalu epoznan.pl