28 X – 26 XI 2004
 
Kuratorzy wystawy: dr Jarmila Kaczmarek, dr Maciej Przybył
 
W dniu 28. 10. 2004 w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu zostanie otwarta wystawa Archeologia w Muzeum Cesarza Fryderyka, zorganizowana z okazji 100-lecia Muzeum Cesarza Fryderyka w Poznaniu (Kaiser Friedrich Museum-KFM). Ukazuje ona dorobek niemieckich mieszkańców Wielkopolski w dziedzinie archeologii. Otwarcie Muzeum i powstanie w nim Działu Przedhistorycznego (od 1908 r. z fachową obsadą) zamknęło w Poznaniu okres amatorskiego zbieractwa, a zapoczątkowało budowę nowoczesnej archeologii wielkopolskiej. 
 

Dział Przedhistoryczny Muzeum Cesarza Fryderyka nie był najstarszą instytucją zajmującą się archeologią w Poznaniu. Poprzedzały go: pruskie urzędy (zajmujące się od 1815 r. ochroną zabytków), Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (Muzeum i Komisja Archeologiczna od 1857 r.), Towarzystwo Historyczne Prowincji Poznańskiej (Historische Gesellschaft für die Provinz Posen, od 1885) oraz Muzeum Prowincjonalne (Provinzialmuseum, od 1894 r.). 

W założeniach KFM miało być m. in. narzędziem polityki germanizacyjnej. W praktyce było to jednak modyfikowane przez zdrowy rozsądek jego pracowników, czego przykładem mogą być momenty współpracy z Polakami. W 1914 r. to właśnie dyrektor KFM bronił prawa prof. Kostrzewskiego do badań wykopaliskowych.

Sama organizacja Muzeum do dziś może stanowić wzór godny naśladowania. Dział Przedhistoryczny miał bardzo poważny dorobek naukowy – jego kierownik, Erich Blume położył podwaliny pod systematykę chronologii pradziejów w Wielkopolsce. Imponujący jest też dorobek muzealny, czyli kolekcja zabytków archeologicznych.

Muzeum Cesarza Fryderyka jako instytucja niemiecka przetrwało do końca 1918 r., po czym w 1919 zmieniło się w polskie Muzeum Wielkopolskie. Większość Niemców opuściła Poznań i powróciła do Niemiec. Dorobek Działu Przedhistorycznego Muzeum Cesarza Fryderyka pozostał jednak trwałym dziedzictwem naszego regionu, niezależnie od narodowości jego mieszkańców.