Muzeum to nie tylko ekspozycje organizowane w jego siedzibie, ale również w miejscach, zdawałoby najmniej oczekiwanych. Dlatego ten dział nazwaliśmy „extra muros” (łac. „poza murami”). Z myślą o dotarciu do szerokiej rzeszy widzów współorganizujemy mobilne ekspozycje m.in. w centrach handlowych, w czasie festiwali czy w… Senacie RP. Nasze Muzeum stara się przełamać stereotyp muzeum jako miejsca nudnego i zamkniętego, kojarzonego tylko z gablotami.