komisarz wystawy: dr Marek Chłodnicki, zastępca: dr Dobiesława Bagińska

Pierwsze zabytki archeologiczne z Sudanu pojawiły się w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu w latach 70-tych XX wieku. Były one owocem polskich badań archeologicznych w Starej Dongoli i Kadero. Prace – zapoczątkowane przez prof. Lecha Krzyżaniaka przyczyniły się do powstania w Poznaniu jednej z największych kolekcji zabytków sudańskich poza Sudanem. Kolejno zbiory wzbogacały się dzięki udziałowi poznańskich archeologów w badaniach Royal Ontario Museum w Toronto oraz Polskiej Połączonej Ekspedycji do Doliny Nilu Środkowego. Zbiory te, uzupełnione przez depozyt cennych zabytków z Muzeum Narodowego w Chartumie, pozwoliły na otwarcie w 2003 roku wystawy stałej „Archeologia Sudanu”. Kolekcja nadal się powiększa – najnowsze nabytki to przedmioty pozyskane przez Muzeum dzięki udziałowi w archeologicznej akcji ratowniczej prowadzonej na terenie 4-tej katarakty oraz malowidła zdjęte z kościoła w Banganarti.