Prof. Józef Kostrzewski (1885-1969) - to jeden z najwybitniejszych archeologów polskich, współzałożyciel Uniwersytetu Poznańskiego, badacz słynnej pradziejowej osady obronnej w Biskupinie, wieloletni dyrektor Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, a także kierownik Instytutu Prehistorycznego Uniwersytetu Poznańskiego. Prezentowane tu Archiwum (w części dotyczącej Wielkopolski), powstawało podczas całego jego długiego i intensywnego życia zawodowego. Zawiera ono obszerny zespół dokumentów o walorach zarówno historycznych (szczegółowa dokumentacja działalności naukowej jego twórcy), jak i źródłowych (m.in. bogaty plon kwerend w wielu często nie istniejących już dziś muzeach lokalnych, szczególnie tych położonych po obu stronach międzywojennej granicy polsko-niemieckiej, a także wyciągi z regionalnej literatury archeologicznej, obecnie praktycznie niemal niedostępnej). Walory te sprawiają, że Archiwum to jest nadal aktualnym i cennym źródłem dla współczesnego badacza. Niniejszą wersję cyfrową wyposażono w mechanizmy szybkiego wyszukiwania dokumentów (indeksy, baza danych) oraz uzupełniono wyborem publikacji ilustrujących postać, działalność i dorobek Józefa Kostrzewskiego.

 

 
Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
oraz Muzeum Archeololgicznego w Poznaniu
Copyright © 2009-2011 Muzeum Archeologiczne w Poznaniu