Niedziela, 12 lipca 2020, Imieniny: Brunona, Jana, Wery PL EN | |

BIAŁY POTOK STARE BADANIA W NOWYM ŚWIETLE – PROJEKT BADAWCZY

BIAŁY POTOK STARE BADANIA W NOWYM ŚWIETLE – PROJEKT BADAWCZY

Projekt finansowany przez MKiDN w ramach programu: Dziedzictwo kulturowe

Nazwa priorytetu: Ochrona zabytków archeologicznych

Nazwa własna zadania: Biały Potok – publikacja materiałów z badań Józefa Kostrzewskiego 

Rodzaj zadania: Opracowanie, wraz z obowiązkową publikacją książkową, wyników przeprowadzonych badań archeologicznych, w tym analiza i konserwacja pozyskanych w ramach tych badań zabytków.

Tryb finansowania zadania: Zadanie finansowane w trybie 1-rocznym

Osoba odpowiedzialna: Marzena Szmyt

Syntetyczny opis zadania: Zadanie polega na publikacji opracowanych już materiałów z badań, jakie w 1925 r. prof. Józef Kostrzewski przeprowadził w Białym Potoku na Podolu. W trakcie eksploracji odsłonił fragment osady trypolskiej oraz 4 groby, z których trzy łączone są obecnie z kulturą komarowską, a jeden, o formie skrzynkowej, pochodzi z późnego neolitu. Do Poznania przewiezione zostały liczne i bardzo wartościowe materiały ruchome. Obok niedawno opublikowanych źródeł z Bilcz Złotych, znaleziska z Białego Potoku należą do najbardziej efektownych zespołów kultury trypolskiej, jakie znajdują się obecnie w polskich zbiorach. Paradoksalnie, są mimo tego mało znane, choć stały się eponimem dla np. nazwy „grupa białopotocka” kultury komarowskiej. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu podjęło kilka lat temu działania na rzecz pełnego opracowania tych unikatowych źródeł. Większość prac została już wykonana, a planowana publikacja pozwoli na wprowadzenie uzyskanych wyników do obiegu naukowego.