Wtorek, 22 maja 2018, Imieniny: Emila, Neleny, Romy PL EN | |

KONTAKT


INFORMACJA +48 61 852 82 51 muzarp@man.poznan.pl

JAK DOJECHAĆ


GODZINY OTWARCIA


Sezon szkolny 01.09.2016 – 30.06.2017

PONIEDZIAŁEK – NIECZYNNE
WTOREK – 09.00-16:00
ŚRODA – 09.00-16:00
CZWARTEK – 09.00-16:00
PIĄTEK – 10.00-17.00
SOBOTA – 10.00-17.00
NIEDZIELA – 12.00-16.00

APLIKACJA MOBILNA


aplikacja mobilna

 

aplikacja android
aplikacja iOS

Noc Muzeów 2018

Noc Muzeów 2018

Program Nocy Muzeów

Pałac Górków, ul Wodna 27

 

Wystawa czasowa „Kto był królem? Kto nie był Królem – Władcy starożytnej Mezopotamii”

(parter)

 

17.00

Oprowadzanie po wystawie z kuratorem

 

18.00

Oprowadzanie po wystawie z kuratorem

Obowiązuje limit 25 osób, wejściówki do odbioru w dniu imprezy w kasie biletowej Muzeum Archeologicznego.

 

0.00 (20 maja) Oprowadzanie w ciemnościach  po wystawie z kuratorem

Obowiązuje limit 10 osób, wejściówki do odbioru w dniu imprezy w kasie biletowej Muzeum Archeologicznego.

 

 

Sala audiowizualna

(II piętro)

 

19.00 -23.00

Wykłady popularnonaukowe  o krainie „Dwurzecza”

Asyriolodzy i pasjonaci wiedzy o starożytnej Mezopotamii opowiedzą

o problematyce terenów dzisiejszego Iraku i Kurdystanu irackiego.

 

19.00 prof. dr hab. Stefan Zawadzki

„Asyryjski i babiloński ideał władcy
w I tys. przed Chr. w świetle
inskrypcji królewskich”

 

20.00 prof. UAM dr. hab. Rafał Koliński

„Poznańskie badania archeologiczne w północnej Mezopotamii”

 

 

20.30 mgr Xenia Kolińska

„Tell Arbid, wzgórze wędrowców i marzycieli”

 

21.00  dr Tytus Mikołajczak

„Nowoczesne technologie w badaniach nad tekstami klinowymi”

 

22.00 dr. hab. Witold Tyborowski

„Władcy I dynastii babilońskiej na tle swojej epoki”

 

Sala dydaktyczna

(parter)

 

17.30

Jak uciec z paszczy  złego Huwawy?  Gilgamesz i Enkidu przemierzają bezdroża Sumeru.

– warsztaty dla dzieci

 

19.00

Jak uciec z paszczy złego Huwawy? Gilgamesz i Enkidu przemierzają bezdroża Sumeru.

– warsztaty dla dzieci

 

Na warsztaty dla dzieci obowiązują wcześniejsze zapisy w kasie biletowej osobiście lub telefonicznie (tel. 61 852 82 51) do wyczerpania limitu 25 osób. Zapisy będą prowadzone od 15.05.2018 r.

 

 

Sala kominkowa

(parter)

 

17.00 do 20.00

 

Projekcja filmu animowanego  „Był Sobie Człowiek – Najstarsze Cywilizacje – Pierwsze Imperia”

 

Projekcja trwa ok 20 minut i będzie powtarzana w pętli w przedziale czasowym od 17.00 do 20.00.

 

 

Dziedziniec Pałacu

Górków

(parter)

 

18.00 - 0.00

Targ przy bramie Isztar

 

Stoiska tematyczne z  różnościami dotyczącymi kultury Mezopotamii.

Skrybowie, wróżby, gry planszowe i wiele innych atrakcji!

 

 

 

PRELEGENCI:

prof. dr hab. Stefan Zawadzki

Jest specjalistą w zakresie historii Mezopotamii w I tysiącleciu p.n.e. Autor i tłumacz wielu publikacji na temat Wschodu Starożytnego. W swej pracy badawczej wykorzystuje głównie teksty babilońskie w języku akadyjskim. Jest profesorem zwyczajnym, pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza jako kierownik Zakładu Historii Wschodu Starożytnego oraz w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego jako kierownik Zakładu Historii Starożytnej. Autor haseł "Mezopotamia", "Persja", "Media", "Hetyci", "Huryci", "Urartu", "Izrael", "Nabuchodonozor II" i "Nabonid" w polskiej edycji encyklopedii Britannica. Laureat Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w roku 2002 za pracę " Studia nad społeczeństwem i gospodarką Babilonii w II i I tysiącleciu przed Chrystusem (rola instytucji i podmiotów prywatnych)". Uhonorowany 28 września 2007 r. Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Wybitne Osiągnięcia Naukowe oraz Naukowo-Techniczne w kategorii badań na rzecz rozwoju nauki za pracę o charakterze pionierskim poświęconą gospodarce świątynnej w starożytnej Babilonii, na podstawie pochodzących z Babilonii tabliczek w piśmie klinowym ze zbiorów British Museum. W latach 2006-2008 corocznie był uczestnikiem światowej konferencji asyriologicznej "Rencontre Assyriologique Internationale". Członek Collegium Invisibile.

 

„Asyryjski i babiloński ideał władcy w I tys. przed Chr. w świetle inskrypcji królewskich”

Podczas wykładu zarysowane zostaną sylwetki władców Mezopotami poczhodzących I tysiąclecia przed Chr. Bazując na bogatym doświadczeniu badawczym profesor Zawadzki przedstawi ciekowostki i niuanse dotyczące babilońskich i asyryjskich inskrypcji królewskich. 

 

prof. UAM dr hab. Rafał Koliński

 Profesor Rafał Koliński zajmuje się archeologią Bliskiego Wschodu i należy do wąskiego grona badaczy, którzy kontynuują tradycje polskiej szkoły archeologii stworzonej przez prof. Kazimierza Michałowskiego. Absolwent Instytutu Archeologii i Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego łączy te dwie specjalizacje w swoich badaniach tym samym wyznaczając, jako jeden z pierwszych na świecie, nowe, wysokie standardy obowiązujące w archeologii Mezopotamii. Członkonstwo międzynarodowych towarzystw naukowych: sektretarz - RASHID International eV., członek British Institute for the Study of Iraq, International Association for Assyriology, Deutches Orient-Gesellschaft.

 

"Poznańskie badania archeologiczne w północnej Mezopotamii"

 

Podczas wystąpienia profesor Koliński omówi arkana projektu UPPER GREATER ZAB ARCHAEOLOGICAL RECONNAISSANCE. Teren irackiego Kurdystanu był niedostępny dla naukowców od 1974 do 2005 roku z powodu niestabilnej w regionie sytuacji politycznej. Dopiero powstanie autonomicznego regionu Kurdystanu przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa i normalizacji sytuacji wewnętrznej. Dzięki temu znów możliwe jest prowadzenie tam archeologicznych badań naukowych. Polacy pod kierownictwem profesora Kolinskiego prowadzą tam projekt, który zakończy się w 2018 roku. Prace są finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki.

 

Xenia Kolińska

Autorka jest archeologiem i dziennikarką. Wiele lat prowadziła magazyn „Samo Zdrowie” dla wydawnictwa Hachette Filipacchi Polska. Pisała dla „ Twojego Stylu”, „Elle”, „Pani”, a także „National Geographic” i „Focus Historia”. W2008 roku została zaproszona do udziału w projekcie realizowanym na stanowisku Tell Arbid w Syrii przez prof. Rafała Kolińskiego. Był to powrót do wymarzonego zawodu. Od tego czasu dzieli pasje męża i bierze udział w jego projektach badawczych w Iraku. Natomiast pasję do gotowania dzieli ze swoim przyjacielem Masaudem J. Nazirem.

 

"Tell Arbid, wzgórze wędrowców i marzycieli"

Wykład będzie fascynującą opowieścią o doświadczeniach archeologa na stanowisku archeologicznym w północno-wschodniej Syrii, w dorzeczu rzeki Chabur. W trakcie prelekcji publiczność zostanie zabrana w niesamowicie fascynującą podróż po zakątkach syryjskiej ziemi. Nie obędzie się bez porywających opowieści i smakowitych kulinarnych smaczków owych podróży. Pierwszy tekst o wspólnych badaniach w towarzystwie męża opublikowany został w magazynie „Kuchnia” w artykule zatytułowanym „Garnek archeologa”. Wówczas narodził się pomysł na książkę, o której autorka z pewnością opowie.

 

dr Tytus Mikołajczak 

Jest adiunktem w Zakładzie Historii Starożytnego Wschodu Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2017 roku obronił doktorat pt. "The Accounting Texts and Seals in the Persepolis Fortification Archive" ("Teksty księgowe i pieczęcie w Archiwum Fortyfikacji Persepolis") w Department of Near Eastern Languages and Civilizations na University of Chicago (Chicago, USA). Jego badania dotyczą pierwszego tysiąclecia p.n.e. na Bliskim Wschodzie, w szczególności zaś historii Starożytnego Iranu, w tym Persji dynastii Achemenidów (VI-IV w. p.n.e.). W swojej pracy badawczej dr Mikołajczak wykorzystuje metody humanistyki cyfrowej, w tym analizy sieciowej.

 

"Nowoczesne technologie w badaniach nad tekstami klinowymi"

 

Wykład przybliży współczesne technologie stosowane w dokumentowaniu starożytnych tekstów klinowych z rejonu Bliskiego Wschodu. Dr Mikołajczak pracuje w międzynarodowym projekcie badawczym Persepolis Fortification Archive Project (mieszczącym się w Oriental Institute na University of Chicago). W ramach tego projektu tysiące tabliczek klinowych znalezionych w strożytnym Persepolis jest dokumentowane przy zastosowaniu nowoczesnych metod, np. fotografowane metodą Polynomial Texture Mapping (PTM, znana też jako Reflectance Transformation Imaging albo RTI), a następnie tabliczki te są udostępniane online w półstrukturalnej bazie danych (semi-structured database). Dr Mikołajczak także opowie o swoich badaniach na tabliczkach z Persepolis wykorzystujących metody humanistyki cyfrowej, w tym analizę sieciową (Social Network Analysis, albo SNA).

 

dr hab. Witold Tyborowski

Kierownik Zakładu Historii Starożytnego Wschodu na UAM w Poznaniu. Interesuje się głównie historią Mezopotamii w 3. i 2 tys. przed Chr. Jest specjalistą od zagadnień społeczeństwa, prawa i gospodarki Babilonii okresu starobabilońskiego (1. poł. II tys. przed Chr.) Zajmuje się również ewolucją struktur politycznych starożytnej Mezopotamii oraz dziejami Izraela czasów Starego Testamentu.

Najważniejsze publikacje

Šēp-Sîn, a private businessman of the Old Babylonian Larsa, Welt des Orients 33 (2003), 68-88

Aspects of the Economic and Family Life of the nadītu Women in the Old Babylonian Period, Palamedes 3 (2008), 17-33

The Daughters of the Kings of Babylon and their Role in the Old Babylonian Economy and Society, w: Who was King? Who was not King? The Rulers and the Ruled in the Ancient Near East; Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, v.v.i., 2010, s. 59-70

New Tablets from Kisurra and the Chronology of Central Babylonia in the Early Old Babylonian Period, Zeitschrift für Assyriologie 102 (2012), s. 245-269.

Monografia: Złoto Mezopotamii. Najem siły roboczej w Babilonii okresu starobabilońskiego, Poznań 2015, 635 ss

 

 

"Władcy I dynastii babilońskiej na tle swojej epoki"

Początek istnienia samodzielnego królestwa Babilonu oraz I dynastii niezależnych władców w tym państwie (1894 p.n.e.) przypada na trudny okres rozdrobnienia politycznego w Mezopotamii, tak południowej jak i północnej. Niewiele ponad sto lat wcześniej upadło silne królestwo III dynastii z Ur, po którym schedę przez niemal 100 lat skutecznie dzierżyła monarchia z Isin. Mimo początkowych sukcesów, królowie z Isin musieli jednak zadowolić się jedynie kontrolą Południa, gdzie i tak w końcu wyrosła im silna konkurencja w postaci królestwa Larsy. Oba państwa starły się w trudnej walce o panowanie w tym regionie, lecz żadne z nich nie było w stanie uzyskać zdecydowanej przewagi nad przeciwnikiem. W tej sytuacji, osłabienie zarówno Isin jak i Larsy dało możliwość pojawienia się dziesiątek niezależnych mniejszych organizmów, które na początek stanowiły zaledwie rodzaj bufora w toczącej się rywalizacji między silniejszymi państwami. Przez niemal cały XIX w. p.n.e. Mezopotamia tkwiła w stanie niestabilności i trudno było powiedzieć, że jedno z tych małych, efemerycznych  państewek już w następnym stuleciu stanie się nie tylko hegemonem politycznym, lecz także symbolem wielkości i świetności w przyszłych tysiącleciach, nieprzerwanie aż do naszych czasów