Piątek, 24 stycznia 2020, Imieniny: Felicji, Roberta, Sławy PL EN | |

Deklaracja Dostępności Cyfrowej

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.muzarp.poznan.pl zgodnie z  Ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.

Oświadczenie sporządzono dnia: <span id=”a11y-data-sporzadzenie”>2019-11-20</span>. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa www.psse.gda.pl spełnia wymagania w 95,49 %.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa www.muzarp.poznan.pl jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

Częściowy brak opisów zdjęć i tekstu alternatywnego.

Nie wszystkie linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.

Częściowy brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe.


Publikacja strony www.muzarp.poznan.pl – 2018-02-28
Strona aktualizowana na bieżąco. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-11-20.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

W menu Kontakt zawarte są:


- dane teleadresowe

- informacje o dostępności architektonicznej

- informacja dla osób z niepełnosprawnościami słuchu

- deklaracja dostępności cyfrowej

- link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

W zakresie braku dostępności cyfrowej należy kontaktować się z pracownikiem Działu Komunikacji i Promocji nr. 782 170 579 
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej www.muzarp.poznan.pl była na poziomie WCAG 2.0.