Poniedziałek, 14 października 2019, Imieniny: Alany, Damiana, Liwii PL EN | |

Pawlak Piotr

tytuł naukowy, imię i nazwisko: mgr Piotr Pawlak

pełniona funkcja: kustosz

dział: Dział Archeologii Historycznej Miasta Poznania

e-mail: piotr.pawlak@muzarp.poznan.pl

tel. +48 61 628 55 39

kompetencje/zakres obowiązków: Opiekun Regionalnej Składnicy Materiałów Archeologicznych

kwalifikacje: W latach 1983-1989 studiował archeologię w Instytucie Prahistorii Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dyplom ukończenia uczelni uzyskał w 1990 roku na podstawie pracy magisterskiej „Wyposażenie pomieszczeń mieszkalnych zamku kruszwickiego na podstawie źródeł archeologicznych„. W latach 1991-2000 pracował w Ekspedycji Archeologicznej UAM w Novae (Svistov-Bułgaria). Od maja 2000 roku jest pracownikiem Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Zajmuje się problematyką rozwoju miast średniowiecznych i nowożytnych na terenie Europy Środkowej.

Ważniejsza bibliografia:

1995, A.B. Biernacki, P. Pawlak, Dwadzieścia pięć lat badań Ekspedycji Archeologicznej UAM w Novae (1970-1994), Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne 3,  s. 257-265

1995, A.B. Biernacki, P. Pawlak (ed.), Late Roman and Early Byzantine Cities on the Lower Danube from the 4th to the 6th Century A.D., International Conference. Poznań, Poland 15-17 November  Studies and Materials

1997 (1998), A.B. Biernacki, P. Pawlak, Novae – Western Sector, 1995. Preliminary Report on the Excavations of the Archaeological Expedition of the Adam Mickiewicz University in Poznań, Archeologia 48,  pp. 35-42

 1997, P. Pawlak, Das plastische Programm der Wasserkaskade von Novae, [w:] Late Roman and Early Byzantine Cities on the Lower Danube from the 4th to the 6th Century A.D., International Conference. Poznań, Poland 15-17 November 1995. Studies and Materials, Poznań p. 95-98