Piątek, 04 grudnia 2020, Imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana PL EN | |

Pracownia Epoki Brązu


Pracownia Kultury Łużyckiej


Pracownia Kultury Pomorskiej


Pracownia Okresu Wpływów Rzymskich


ZABYTKI KULTURY PUCHARÓW LEJKOWATYCH Z OKRESU NEOLITU W ZBIORACH MUZEUM


Pracownia Epoki Kamienia

opiekun pracowni
dr Mateusz Stróżyk
tel. 61 852 82 51, wewn. 126 

pracownik:

dr Danuta Żurkiewicz - Pracownia epoki kamienia

ogólna charakterystyka zbiorów
Pracownia Epoki Kamienia to przede wszystkim magazyn, w którym znajdują się pieczołowicie gromadzone od ponad 150 lat materiały paleolityczne, mezolityczne oraz neolityczne. Z uwagi na miejsce ich pochodzenia, całą kolekcję można podzielić na trzy główne części. Pierwszą, największą grupę stanowią zabytki odkryte na obszarze Wielkopolski, pozyskane głównie dzięki badaniom terenowym, darom dawnych kolekcjonerów i przypadkowych znalazców. Drugą, znacznie skromniejszą część, tworzą materiały z innych regionów Polski, w szczególności z Kujaw, które zgromadzono m. in. dzięki wykopaliskom, wymianie z różnymi instytucjami archeologicznymi oraz darom. Trzeci, najmniejszy zbiór to eksponaty z innych państw, głównie Francji, Niemiec i krajów skandynawskich (wymiana i depozyty) oraz z Ukrainy (badania własne).

Najważniejsze i najcenniejsze zabytki epoki kamienia są prezentowane zwiedzającym w trzech gablotach stanowiących część wystawy „Pradzieje Wielkopolski”. Opiekę nad modułem paleolitycznym i mezolitycznym sprawuje dr Małgorzata Winiarska-Kabacińska, a nad neolitycznym dr Justyna Cieszewska-Braniecki. Wśród nich można wyróżnić: motykę z poroża renifera z Murowanej Gośliny (pow. Poznań), naszyjnik z miedzianych płytek z okolic Inowrocławia (pow. Inowrocław), kamienny topór z Chlewisk (pow. Inowrocław) oraz naczynie gliniane z Borkowa (pow. Inowrocław).

projekty

  1. współpraca w zakresie realizacji programu „Digitalizacja najcenniejszych zabytków pradziejowych Wielkopolski ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Poznaniu’’

  2. współpraca w opracowaniu i odnawianiu szaty graficznej przewodnika po wystawie „Pradzieje Wielkopolski” (w języku polskim i angielskim) 

  3. opracowanie zabytków kultury trypoliskiej I

  4. koordynowanie wyjazdów pracowników Muzeum Archeologicznego w Poznaniu do Szlezwiku i wizyt pracowników Landesmuseum Schleswig w Poznaniu w ramach projektu „Staże szkoleniowe pracowników Muzeów Archeologicznych w Poznaniu i Szlezwiku”