Czwartek, 13 maja 2021, Imieniny: Agnieszki, Magdaleny, Serwacego PL EN | |

Dział Archeologii Pozaeuropejskiej


Projekty Badań w Sudanie


Prace archeologiczne w Sudanie


Kolekcje Pozaeuropejskie


Pracownia Nubiologiczna

pracownicy:

dr Dobiesława Bagińska
dobieslawa.baginska@muzarp.poznan.pl
tel. 61 628 55 40 

dr Marek Chłodnicki
marek.chlodnicki@muzarp.poznan.pl
tel. 61 628 55 40

 

ogólna charakterystyka zbiorów:

Zbiory związane z archeologią Sudanu zaczęto gromadzić od początku lat 70-tych XX wieku.

Początkowo były to neolityczna ceramika i narzędzia kamienne (5000-3000 r. p.n.e.), pochodzące z badań Lecha Krzyżaniaka w Kadero i Starej Dongoli.

Kolejne zabytki przyniosła współpraca z SDRS (Polską Połączoną Ekspedycją Archeologiczną do Doliny Nilu Środkowego), w ramach której muzeum otrzymało wówczas ceramikę z okresu meroickiego (300 r. p.n.e.-350 r. n.e., post-meroickiego (350 r. n.e.-540 r.n.e.), chrześcijańskiego (540 r. n.e.-1317 r. n.e.) i islamskiego (od 1317 r. n.e.), z Ed – Deiga, Affad, Ez – Zuma, Abkur, Selib, Hambukol, Bukibul, Argi i Starej Dogoli.

Pozyskano również ceramikę i figurki z brązu z Sonijat (okres napatański), zabytki post – meroickie z Hammur Abbasija i kolekcję chrześcijańskiej ceramiki stołowej i magazynowej z Banganarti.

Dzięki współpracy z Royal Ontario Museum zbiory powiększyły się o paleolityczne zabytki z Gebel Muzrak.

W 2010 roku do zbiorów muzeum dołączona została duża kolekcja zabytków, otrzymana od NCAM w Chartumie (National Corporation for Antiquities and Museums), w podziękowaniu za udział w badaniach ratowniczych na IV-tej Katarakcie Nilu (Hagar el – Beida, Gamamija, Es – Sadda, Szemchija). Otrzymaliśmy bogaty repertuar ceramiki, uzbrojenie, części strojów, narzędzia, tkaniny, naczynia z brązu, ozdoby z okresu kermańskiego (2500 -1500 r. p.n.e.), meroickiego i post-meroickiego.

 

wystawy:

Stałą ekspozycją zorganizowaną przez pracownię jest wystawa „Archeologia Sudanu”. Obiekty pochodzą z Muzeum Narodowego w Chartumie i kolekcji własnej.

Prezentowane są zabytki datowane od starszej epoki kamienia (Gebel Muzrak) po okres chrześcijański (Banganarti, Stara Dongola).

Na szczególna uwagę zasługuje kolekcja zabytków z neolitycznego stanowiska w Kadero (ceramika, biżuteria, narzędzia kamienne), uszebti faraonów Taharki i Senkamaniskena pochodzące z królewskiej nekropoli w Nuri, depozyt znaleziony w napatańskiej świątyni w Sonijat, meroicki ołtarz ofiarny z Meroe, bizuteria, ceramika i broń, pozyskane w trakcie badań ratowniczych na 4-tej katarakcie Nilu, stela nagrobna arcybiskupa Georgiosa z Faras, malowidło przedstawiające „Matkę Boską Orantkę”, kielich i pateny liturgiczne oraz amfory na wino z Banganarti.

Zbiory działu stanowiły podstawę do przygotowania także licznych wystaw czasowych: „Sudan” (1992), „Kadero” (1994), „Najstarsi mieszkańcy Doliny Nilu” (1998), „Od Kadero do czwartej katarakty Nilu” (2007), „Święty Sisinnios z Banganarti” (2008), „Kadero” (2010), „Kościoły i klasztory średniowieczne w Sudanie” (2011).

 

członkostwo w międzynarodowych organizacjach naukowych:

International Society for Nubian Studies ISNS (Dobiesława Bagińska, Marek Chłodnicki,) International Association of Egyptologists – IAE (Dobiesława Bagińska, Marek Chłodnicki)
International Council of Museums – ICOM (Marek Chłodnicki) 

 

członkostwo w polskich organizacjach naukowych:

Komisja Archeologiczna Polskiej Akademii Nauk (Dobiesława Bagińska, Marek Chłodnicki)

Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne (Marek Chłodnicki)